sao chép remote cửa cuốn

Hướng dẫn sao chép điều khiển cửa cuốn

Hướng dẫn sao chép điều khiển cửa cuốn

Sau khi sao chép thành công. Đèn LED trên điều khiển sao chép sẽ sáng nếu có bất kì nút nào được nhấn. Đến lúc này điều khiển sao chép sẽ hoạt động giống như điều khiển gốc. Như vậy,