báo giá cửa cuốn Austdoor

Cửa cuốn siêu trường Austdoor

Cửa cuốn siêu trường Austdoor

Nhiều tính năng đặc biệt của cửa cuốn giúp bảo vệ tốt những nhà kho lớn hoặc chứa nhiều vật liệu chống cháy. Cửa cuốn siêu trường là loại cửa cuốn đặc biệt được sử dụng nhiều cho các kho