bán remote cửa cuốn CH

Điều khiển cửa cuốn CH

Điều khiển cửa cuốn CH

Loại remote cửa cuốn dùng bộ mã chỉ là 1 dãy gồm 8 số đã không còn là chọn lựa của nhiều người nữa. Hiện nay, công nghệ rolling code, tiêu biểu là điều khiển CH đang được sự dụng